Marketingplan

Wat is een marketingplan?

In een marketingplan wordt beschreven hoe je inspeelt op de markt om meer verkoop te realiseren. Je kan als bedrijf beter inspelen op veranderingen in de markt wanneer je een duidelijk beeld hebt van de markt en haar behoeften. Een marketingplan is een essentieel onderdeel van een bedrijf.

De inhoud
Als we ons richten op een marketingplan voor een bepaalde product/marketingcombinatie vind je hierin onder andere de marketingdoelstellingen in terug. Wat verder van groot belang is in een marketingplan is het marketingbeleid inclusief de financiele consequenties ervan. Het analyseren van de keuzes die je hebt gemaakt voor een bepaalde marketingstrategie geeft een goede reflectie neer van de doelen die je wilt bereiken.

Een onderneming heeft natuurlijk een bepaalde doelstelling, zoals een bepaald aandeel in de markt te hebben. Alles wat je terugvind in het marketingplan moet dus gericht zijn op de doelen van het ondernemingsplan. Het marketingplan is dan ook een onderdeel van een goed ondernemingsplan. Het gaat dieper in op de details van het ondernemingsplan.

De marketingdoelstellingen in het marketingplan geeft aan wat je wilt behalen met de onderneming en het marketingbeleid zal juist duidelijk moeten maken hoe je als bedrijf dat denkt te behalen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door te specificeren op welke wijze de mensen en middelen worden ingezet om de doelstellingen te behalen. Er moet een duidelijk tijdsplan zijn dat beschrijft in hoeveel tijd je de doelstellingen wilt behalen en in welke stappen dat gebeurt.

Het marketingbeleid
Vaak wordt er in het marketingbeleid van het marketingplan gesproken over een strategisch beleid, tactisch beleid of een operationeel beleid. Bij de introductie van een nieuw product zal eerst op strategisch niveau gekozen worden tussen een beleid waarbij een relatief hoge prijs voor het product wordt gehanteerd. Of er wordt gekozen voor bijvoorbeeld een beleid waarbij een relatief lage prijs voor het product wordt gehanteerd. Daarom wordt dan ook in dit onderdeel van het marketingplan duidelijk gedetailleerd beschreven waarom er welke prijs gehanteerd moet worden.

Financien
In het marketingplan worden ook de financiŽle consequenties opgenomen. Zo wordt er duidelijk gemaakt of het marketingbeleid zal leiden tot het behalen van de financiŽle doelstellingen. Wat net zo belangrijk is, is dat het gerealiseerd kan worden met de financiŽle middelen die zijn meegerekend (begrotingsplan). Zo vinden we dus ook in het marketingplan terug wat het budget is wat geÔnvesteerd kan worden.

Tijdsperiode
Aan een marketingplan zit niet een bepaalde tijdsperiode vast. Het marketingplan kan gericht zijn op enkele maanden, een jaar of zelfs 5 of 10 jaar. Dit hangt er natuurlijk vanaf in hoeveel jaar je de doelstelling(en) wilt hebben behaald. De meest voorkomende marketingplannen zijn gericht op een periode van een jaar. Bij een marketingplan over een periode van vijf jaar zien we vaak terug dat men geen behoefte heeft om alles zeer gedetailleerd uit te werken. Het gaat dan voornamelijk om de hoofdlijn van wat het bedrijf wilt realiseren en met welk beleid zij daar denken te komen. De financiŽle consequenties worden dan ook zeker in dit marketingplan teruggevonden.

Een marketingplan een is essentieel onderdeel van het ondernemingsplan wat belangrijk is om een onderneming te starten. Er zit enorm veel onderzoek en rekenwerk verwerkt in het marketingplan, maar dan ben je met een goed marketingplan al een heel eind op weg naar succes !

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie op info@eye4you.be omtrent het opstellen van een marketingplan.